Ustaw menu w panelu administracyjnym

Narzędzia i techniki wspierające uczniów i uczennice w sytuacjach trudnych

559 - UCZESTNICY SZKOLENIA

Promowanie wiedzy i umiejętności na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach, które mogłyby prowadzić do pogorszenia zdrowia psychicznego.

Program Szkolenia

Część 1. Wprowadzenie. Różnorodność sytuacji negatywnie wpływających na zdrowie psychiczne
Wprowadzenie. Różnorodność sytuacji negatywnie wpływających na zdrowie psychiczne 00:00:00
Czynniki wpływające na dzieci i młodzież 00:00:00
Część 2. Radzenie sobie z zachowaniami przemocowymi i prześladowaniem w grupie uczniów
Wprowadzenie. Radzenie sobie z zachowaniami przemocowymi i prześladowaniem w grupie uczniów 00:00:00
Rodzaje przemocy 00:00:00
Skutki przemocy 00:00:00
Zaburzenia psychiczne, których mogą doświadczyć ofiary przemocy 00:00:00
Część 3. Radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym u uczniów
Radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym u uczniów 00:00:00
Część 4. Problem depresji wśród uczniów i uczennic
Wprowadzenie. Problem depresji wśród uczniów i uczennic 00:00:00
Objawy depresji 00:00:00
Sekcja 5. Samobójstwa - znaki ostrzegawcze i czynniki
Depresja jako jeden z głównych czynników ryzyka zachowań samobójczych 00:00:00
Zachowania autodestrukcyjne – skala problemu 00:00:00
Sygnały ostrzegawcze 00:00:00
Jak postępować? Kroki dla psychologa szkolnego 00:00:00
Zachowania autodestrukcyjne – quiz Unlimited